Enjoying The Sun

Enjoying The Sun

SICHUAN * CHINA
People enjoying the sunshine along the streets of Zhuokeji, near Maerkang